75-137 Koszalin, ul. Szczecińska 38B
Napisz do nas

Odpylanie

Wybierz rodzaj urządzeń odpylających dostosowany do potrzeb Twojej branżyWedług rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w pomieszczeniach należy zapewnić w zakładzie pracy wymianę powietrza na odpowiednim poziomie, a przy tym ochronę pracowników przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i uciążliwościami. Do takich czynników należą pyły powstałe w procesie produkcyjnym. Dotyczy to bardzo wielu branż takich jak: spożywcza, metalurgiczna, petrochemiczna, meblarska, papiernicza, farmaceutyczna, chemiczna czy budowlana. Dlatego istotne znaczenie ma zastosowanie technologii wspomagających, które zapobiegają powstawaniu groźnych dla zdrowia warunków, w których pracownicy wdychają groźne pyły i gazy. Zatem potrzebne są kompleksowe systemy wentylacji przemysłowej i odpylanie.


Odpylanie zachodniopomorskie: Koszalin, Słupsk, Kołobrzeg 

Wybierz rodzaj urządzeń odpylających dostosowany do potrzeb Twojej branży


Jest wiele rodzajów urządzeń odpylających, współpracujących z wentylacją mechaniczną. Stosowane są odciągi miejscowe, ssawy stanowiskowe, okapy, wyciągi spawalnicze czy ramiona odciągowe. Na skutek mieszania różnych substancji sypkich, a także cięcia, spawania, śrutowania, kruszenia czy szlifowania powstaje atmosfera zapylenia i konieczne jest zastosowanie odpowiednich rozwiązań. Można zastosować urządzenia suche tj. wykorzystujące siłę odśrodkową. Popularne są wśród nich komory osadnicze. Zastosowanie mogą mieć także urządzenia wykorzystujące elektrofiltry. Popularne jest również zastosowanie filtrów workowych, zwłaszcza w przemyśle spożywczym, drzewnym, budowlanym, a także ciepłowniczym.


Dlaczego odpylenie środowiska przemysłowego ma tak istotne znaczenie?

Odpylenie pomieszczenia jest ważne nie tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa pracowników, ale również urządzeń tam się znajdujących. Dzięki pracy urządzeń służących odpyleniu zapobiega się zapłonowi pyłów, a tym samym powstaniu środowiska sprzyjającego wybuchowi pożaru. Eliminacja takich zjawisk jest konieczna w każdym zakładzie, gdzie istnieje ryzyko zapłonu substancji tam produkowanych czy przetwarzanych.


Jakie rozwiązania proponowane są tam, gdzie nie można zastosować odciągów miejscowych?

W sytuacji, gdy w danym zakładzie pracy nie można zastosować tradycyjnego odpylenia przy pomocy odciągów miejscowych, stosowana jest wentylacja strefowa, w tych miejscach, gdzie stężenie groźnych pyłów i gazów może być największe. System Push-Pull musi być odpowiednio zaprojektowany. Zastosowana musi być właściwa filtracja oraz rozmieszczenie czerpni oraz dysz nawiewnych. W przypadku oparów powstających przy spawaniu poza odciągami można wykorzystać również pochłaniacze. W zakładzie przetwórczym, gdzie istnieje ryzyko zapylenia warto ponadto stosować odkurzacze przemysłowe. Mogą to być zarówno jednostki centralne, jak i mobilne. Specjalistyczne odkurzacze z certyfikatem ATEX mogą pochłaniać materiały sypkie w strefach zagrożonych wybuchem. Warto również podkreślić, że takie urządzenia radzą sobie zarówno z małymi cząstkami, jak i tymi większymi, takimi jak chociażby wióry, zanieczyszczenia stałe i płynne.

Warto zainwestować w najlepszej jakości technologie odpylające pomieszczenia przemysłowe. W dopasowaniu odpowiednich urządzeń pomoże specjalistyczna firma. Można liczyć na zaprojektowanie całego systemu wentylacji lub wentylacji strefowej, a także montaż urządzeń zapobiegających nadmiernej emisji pyłów i gazów. Bezpieczne środowisko pracy może zostać zapewnione, a ciągłość pracy zachowana i możliwość pojawienia się pożaru zniwelowana.

Aplikacja
Zamknij